Välkommen till tillståndsenhetens e-tjänster för folköl, tobak och e-cigaretter


Anmälan om försäljning av folköl, tobak och/eller e-cigaretter
Om du säljer folköl, tobak och/eller e-cigaretter ska du anmäla det till Haninge kommun.
Klicka på "Anmälan försäljning" i menyn ovan. 

Redovisning av egenkontrollprogram
Du som säljer folköl, tobak och/eller e-cigaretter ska skicka in ett egenkontrollprogram till kommunen. Om du inte skickade in det när du anmälde din försäljning, eller om du har gjort om ditt egenkontrollprogram, kan du skicka in det genom att klicka på "Egenkontrollprogram" i menyn ovan.

Mer information om egenkontrollprogram och annan information om vad som gäller vid försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter i Haninge, samt avgift att betala i vardera fall hittar du här:

Försäljning av tobak: www.haninge.se/tobak
Försäljning av folköl: www.haninge.se/naringsliv-och-arbete/tillstand/forsaljning-av-folkol/
Försäljning av e-cigaretter: www.haninge.se/naringsliv-och-arbete/tillstand/forsaljning-av-e-cigaretter-och-pafyllnadsbehallare/

Anmälan om upphörd försäljning
Om du säljer din butik eller slutar sälja folköl, tobak och/eller e-cigaretter ska du anmäla det till kommunen. Klicka på "Anmälan upphörd försäljning" i menyn ovan för att avanmäla din försäljning.

Register över försäljningsställen 
Du kan använda registret för att söka fram uppgifter om försäljningsställen
i Haninge kommun. Klicka i menyn ovan för att använda registret.

Hantering av lämnade uppgifter
När du lämnar uppgifter via e-tjänsterna godkänner du att miljö- och hälsoskyddsnämnden databehandlar personuppgifter om dig för administration av ärendet. Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) har du rätt att på skriftlig begäran, en gång per år, få information om dina personuppgifter som behandlas. Upptäcker du felaktigheter har du rätt att begära rättelse. Personuppgiftsansvarig är socialnämnden, Haninge kommun.