Välkommen till e-tjänster för folköl, tobak och e-cigaretter

Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning

Det krävs tillstånd för försäljning av tobak. Klicka på "Ansökan" i menyn ovan för att ansöka om ett tillstånd för tobaksförsäljning.

Anmälan om försäljning av folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare

Om du säljer folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till kommunen. Om du säljer din butik eller slutar sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du avanmäla det till kommunen. Får du ändrade kontaktuppgifter ska du också meddela kommunen. Klicka på "Anmälan” i menyn ovan.

Redovisning av egenkontrollprogram

Du som säljer folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska i samband med ansökan/anmälan bifoga ditt egenkontrollprogram. Om du har gjort om ditt egenkontrollprogram, kan du skicka in det genom att klicka på ”Egenkontrollprogram” i menyn ovan.

För mer information om egenkontrollprogram och mallar på olika språk se Folkhälsomyndighetens webbplats.

Register över försäljningsställen

Du kan använda registret för att söka fram uppgifter om försäljningsställen i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Klicka i menyn ovan för att använda registret.

Anmälan om upphörd försäljning

Om du säljer din butik eller slutar sälja folköl, tobak och/eller e-cigaretter ska du anmäla det till kommunen. Klicka på "Anmälan" och sedan "Anmälan upphörd försäljning" för att avanmäla din försäljning.

Mer information om gällande bestämmelser med mera

Mer information om vad som gäller vid försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter i kommunen, samt avgift att betala efter förbundets fakturering i de olika fallen hittar du här:
Försäljning av tobak
Försäljning av folköl
Försäljning av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare

Hantering av lämnade uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 

Dina/era personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om hur Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds webbplats.