Välkommen till tillståndsenhetens e-tjänster för folköl och tobak


Anmälan om försäljning av folköl och/eller tobak
Om du säljer folköl och/eller tobak ska du anmäla det till Haninge kommun.
Klicka på "Anmälan folköl och tobak" i menyn ovan. 

Redovisning av egenkontrollprogram
Du som säljer folköl och/eller tobak ska skicka in ett egenkontrollprogram till kommunen. Om du inte skickade in det när du anmälde din försäljning, eller om du har gjort om ditt egenkontrollprogram, kan du skicka in det genom att klicka på "Egenkontrollprogram" i menyn ovan.

Mer information om egenkontrollprogram och annan information om vad som gäller vid försäljning av tobak och folköl i Haninge, samt avgift att betala i vardera fall hittar du här:

Försäljning av tobak: www.haninge.se/tobak
Försäljning av folköl: www.haninge.se/naringsliv-och-arbete/tillstand/forsaljning-av-folkol/

Anmälan om upphörd försäljning
Om du säljer din butik eller slutar sälja folköl och/eller tobak ska du anmäla det till kommunen. Klicka på "Anmälan upphörd försäljning" i menyn ovan för att avanmäla din försäljning.

Register över försäljningsställen 
Du kan använda registret för att söka fram uppgifter om försäljningsställen
i Haninge kommun. Klicka i menyn ovan för att använda registret.

Hantering av lämnade uppgifter
När du lämnar uppgifter via e-tjänsterna godkänner du att miljö- och hälsoskyddsnämnden databehandlar personuppgifter om dig för administration av ärendet. Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) har du rätt att på skriftlig begäran, en gång per år, få information om dina personuppgifter som behandlas. Upptäcker du felaktigheter har du rätt att begära rättelse. Personuppgiftsansvarig är socialnämnden, Haninge kommun.