Hur blir jag webbkund?

Du kan ansöka om ett nytt serveringstillstånd utan att vara webbkund.

För att kunna använda alla e-tjänster måste du vara webbkund. Det kan du bara bli om du är tillståndshavare i Haninge eller Tyresö kommun.

För att få inloggningsuppgifter eller om du har glömt dina uppgifter kan du maila en begäran till miljokontoret@smohf.se

I begäran ska du uppge namn, personnummer och vilken restaurang det gäller.

Fullmakt behörighet till e-tjänster