Välkommen till tillståndsenhetens E-tjänster

Ansökan om serveringstillstånd 
Du kan ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig ansökan genom att ladda upp bilagor till tillståndsenheten.

Ansökan kan gälla:
  - Stadigvarande serveringstillstånd
  - Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  - Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap
  - Ändringar i gällande serveringstillstånd

Allmän information och anvisningar

Anmälningar – för dig som har ett serveringstillstånd 
Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos tillståndsenheten kan du via sidan för Anmälningar anmäla:
  - Förändringar i kontaktuppgifter
  - Förändringar i ägande
  - Förändringar i verksamhet
  - Serveringslokal vid catering för slutna sällskap
  - Kryddning av egen snaps
  - Provsmakning av alkoholdrycker.
  - Upphörande av serveringstillstånd.

Du kan som webbkund också ansöka om utökning av tillståndet.

Serveringsansvarig personal 
Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos tillståndsenheten kan du också registrera och avregistrera
serveringsansvarig personal.

Restaurangregister 
Du kan använda restaurangregistret för att söka fram uppgifter om gällande serveringstillstånd.

Hantering av lämnade uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
Dina/era personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om hur Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds webbplats.