Ansökan om serveringstillstånd 

 - Stadigvarande tillstånd för allmänheten/ägarbyte 
 Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande
 tillstånd. Ett stadigvarande tillstånd som gäller tillsvidare. Om din restaurang
 byter ägare ska du söka ett nytt tillstånd.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett stadigvarande tillstånd.

 - Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
 Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för tillfällig servering av alkohol
 till allmänheten. Ett serveringstillstånd som gäller under en begränsad tid.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett tillfälligt tillstånd.

 - Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap
 Denna typ av serveringstillstånd kan vara aktuellt om du ska arrangera
 en personalfest eller föreningsfest vid ett enstaka tillfälle.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett tillfälligt tillstånd.

 - Komplettera ansökan 
 Om du tidigare gjort en ansökan och fått ett referensnummer kan du använda det för
 att logga in och skicka in ytterligare dokument. Du kan inte se eller ändra i dokument
 som du redan skickat in.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att komplettera ansökan.

 - Ändringar i gällande serveringstillstånd 
 Här kan du som redan har ett befintligt serveringstillstånd ansöka om ändringar
 i tillståndet. Det kan gälla t.ex. ändrade serveringstider eller utökade ytor.
 Använd det användarnamn och lösenord du fått från tillståndsenheten för att logga in.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ändringar i gällande tillstånd.


Läs detta innan du söker serveringstillstånd.
Allmän information om kraven för serveringstillstånd och användbara länkar

Blanketter att fylla i och bifoga till ansökan