Bekräfta information. För handläggningen av ert ärende kommer förbundet ta ut en prövningsavgift. Efter att ni skickat in ansökan kommer ni via post bli fakturerade prövningsavgiften.
Exempel på handlingar som ska bifogas ansökan. Komplett lista visas i steg 5.
Visa Hjälptext 

Behörig firmatecknare Visa Hjälptext