Print
Skip Navigation Links
ServeringstillståndServeringstillstånd
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
Uppgifter om sökande Här lämnar du uppgifter om sökanden (företaget,
organisationen eller privatpersonen) som står bakom ansökan.

För handläggningen av ert ärende kommer förbundet ta ut en prövningsavgift.

Efter att ni skickat in ansökan kommer ni via post bli fakturerade prövningsavgiften.
    
Organisationsnummer     
Bolagstyp
Namn     
Adress     
Postadress          
Telefon       
Epost     
Kontaktperson     
Behörig firmatecknare
Personnummer / Namn
1                
2              
         
         
Avbryt
Skicka in->